Rådgivning

Vi erbjuder kontinuerlig rådgivning, tips och förslag för att ditt företag ska kunna utvecklas och växa på ett bra sätt. Som kund hos oss är det alltid någon mer som tänker på ditt företag, Man kan vända sig till oss med det mesta som gäller företagandet, oavsett om behovet är support i dagliga redovisningsfrågor, det kan gälla affärssystemet eller kanske för att bolla affärsidé och strategi. 

redovisningsbyrå i Falköping

Årsbokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration

Efter räkenskapsårets slut upprättar vi årsbokslut, årsredovisningar och inkomstdeklarationer. Vi hjälper till att resultatplanera för att uppnå optimal beskattning och tillsammans går igenom utfallet av verksamhetsåret och vad som skulle kunna optimeras framåt.  Alla underskrifter och inlämning till myndigheterna kan oftast göras helt digitalt.

Redovisning

Vi erbjuder unika och skräddarsydda redovisningstjänster som anpassas efter era behov, antingen hela eller vissa delar av den löpande bokföringen. Vi upprättar och lämna in skattedeklarationer såsom AGI, moms eller periodiska sammanställningar. Vi gör periodbokslut, avstämningar och ger anpassade rapporter för värdefull uppföljning. 

ekonomisk rådgivning

Specifika ekonomitjänster

Vi finns här för att se till att alla dina ekonomiska beslut fattas med noggrannhet, och kan bistå med anpassade beslutsunderlag. Exempel på detta kan vara budget och prognoser, eller kalkyler för en viss investering eller till mötet med banken.

Interim

Ibland kan tillfälligt behov uppstå på en ekonomiavdelning där man behöver ta in en extern resurs, i mån av tid är ekonom på plats något vi kan erbjuda. Det kan gälla olika delar av ekonomiprocessen och kan omfatta löpande redovisningen, bokslutsprocessen, rapportering och koncernredovisning.

Varmt välkommen att kontakta oss

Varmt välkommen att kontakta oss